Główny Urząd Geodezji i Kartografii Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
strona główna serwisu

Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000

Informacje podstawowe o serwisie

Przeglądarka map hydrograficznych umożliwia ich wyszukiwanie i wyświetlanie takich informacji jak: układ współrzędnych i aktualność.

Podkładem ogólnogeograficznym dla map skorowidzowych są wybrane warstwy z jednostkami administracyjnymi pozyskane z Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250'000.

Funkcje przeglądarki arkuszy

  • Wyświetlenie legendy mapy
  • Powiększanie / pomniejszanie i przesuwanie widoku mapy
  • Definiowanie zapytań wg zasięgów jednostek administracyjnych
  • Wyświetlenie informacji opisowej dla wybranych obiektów

Mapa Hydrograficzna Polski

arkusz przykładowy mapy hydrograficznej w wersji numerycznej

informacje o mapie, zakres treści, historia, stan obecny  >>>

1/5 >>>
mapy hydrograficzne przeglądarka arkuszy map
mapy sozologiczne
informacje i pliki technologiczne
      © GUGiK 2005 - 2006 Projekt: ♠ PIK